II/113 Divišov- Vlašim

3. 4. 2023
Dne 3. 4. 2023 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/113 Divišov - Vlašim". 

Zájmovým územím je stávající silnice II/113, nacházející se v okrese Benešov, v k.ú. Divišov u Benešova, Slověnice, Bílkovice, Radošovice u Vlašimi, Domašín, Vlašim.

Rekonstrukce bude kromě extravilánu provedena i průtahy 4 obcí - Divišovem, Slověnicemi, Bílkovicemi, Radošovicemi. Stávající vozovka má obrusnou vrstvu z asfaltového betonu s četnými vysprávkami provedenými tryskovou metodou. Na vozovce jsou vysokým procentem zastoupeny plošné deformace a podélné rozvětvené trhliny.

Oprava v zájmovém území je rozdělena do 2 úseků:

  • 1. úsek je veden v trase Divišov – Slověnice – Bílkovice (km 0,04173 – km 5,5936,

provozní staničení km 43,132 – km 48,740) ZÚ je v místě napojení na související stavbu [6] Revitalizace náměstí v Divišově (Prokš Přikryl architekti, 01/2020) v ul. Vlašimská v Divišově. KÚ je v Bílkovicích, v místě pracovní spáry před mostem ev. č. 113-014 přes Divišovský potok. Délka 1. úseku je 5551,87 m. V obci Slověnice byla v nedávné době provedena oprava krytu. Při průzkumných pracích pro zpracování diagnostiky bylo zjištěno, že je vhodné zde opravu provést znovu, a to s ohledem na opětovně se vyskytující poruchy. Navržená technologie opravy totiž eliminuje poruchy i v nižších vrstvách. Tento úsek se bude realizovat ve dvou etapách. I. Etapa bude provedena cca od půlky obce Slověnice po obec Bílkovice. II. Etapa bude provedena od druhé poloviny Slověnic do ZÚ v Divišově.

 

  • 2. úsek začíná v extravilánu obce Radošovice – obec Radošovice – extravilán Vlašimi

(km 7,76587 - km 12,34157, provozní staničení km 50,890 – km 55,460) ZÚ je v extravilánu, v místě pracovní spáry, tj. cca 430 m před obcí Radošovice, KÚ je v místě pracovní spáry u dopravní značky „Začátek/Konec obce“ Vlašim“.

Délka 2. úseku je 4575,69 m.

 

Celková délka 1. úseku + 2. úseku je 10 127,56 m 

Stavbu realizuje firma Porr a.s.
Dle SoD bude stavba dokončena do 18 měsíců
Cena Díla je 98 845 670,90 Kč s DPH
TDS+BOZP zde vykonává společnost PUDIS a.s.
Stavba je realizována z NZ2023