Dokončení stavby „Oprava mostu ev. č. 272-011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou“

3. 8. 2022
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Dne 3. 8. 2022 byla ukončena realizace projektu „Oprava mostu ev. č. 272-011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou“. Téhož dne byla převzata tavba od zhotovitele, proběhla 1. hlavní mostní prohlídka, kolaudace a komunikace byla uvedena do provozu.

Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG a. s.

TDS vykonávala společnost IBH spol. s.r.o.

Smluvní cena díla byla 27 788 210,92 Kč vč. DPH