Dokončení stavby Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy

14. 11. 2023

Dne 14. 11. 2023 byla oficiálně převzata stavba „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“.

 

V rámci této stavby byla původní styková křižovatka komunikací II/116 a III/11626 zrekonstruována a upravena na novou okružní křižovatku. Součástí stavby byla také oprava mostu ev.č. 116-019b. Došlo ke zvýšení zatížitelnosti a zlepšení zádržného systému mostu. V rámci opravy mostu byla provedena také kompletní rekonstrukce silnice a zesílení konstrukce vozovky II/116 v okolí mostu cca 50 m (až na pracovní spáry). Účelem stavby je zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

 

Zhotovitel stavby: ZNAKON, a.s.

                             

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: IBH, spol. s.r.o.

 

Cena stavby dle Smlouvy o dílo činila 13 300 920,15 Kč s DPH

 

Projekt byl financován z fondu SFDI NZ 2023.