Dokončení stavby "Jirny - okružní křižovatka"

11. 6. 2024

 

Předmětem projektu byla přestavba stykové křižovatky silnice II/611 (směr Praha – Poděbrady) a silnice III/6111 na okružní křižovatku kruhového půdorysu s vnějším poloměrem jízdního pásu R = 14,50 m, s šířkou jízdního pásu 5,00 m. V okružní křižovatce je středový ostrov s poloměrem R = 7,00 m, který je lemován zpevněným prstencem šířky 2,50 m. Na okružní křižovatku jsou připojeny celkem 3 větve a byla provedena jedna spojovací větev ve směru od D 11 k obci Nehvizdy (směr Poděbrady).

 

Zhotovitel:

PORR s.r.o.

 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP:

AFRY CZ, s.r.o.

 

Cena díla celkem činí:

18 268 822,00 Kč s DPH (bude upřesněna po předložení ZBV)

 

Termín realizace projektu:

  1. 10. 2023 – 11. 6. 2024

 

Stavba byla financovaná Středočeským krajem.