Dokončení stavby III/2722 Semice, rekonstrukce

30. 11. 2023
Dne 30. 11. 2023 byla převzata stavba III/2722 Semice, rekonstrukce. Silnice je vedena z větší části v intravilánu a z části v extravilánu. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,175 km. Součástí rekonstrukce byl most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1, v km 1,361, dále pak obratiště pro autobusy.
Rekonstrukce silnice v dotčeném úseku spočívala z části v kompletní výměně vozovky, tj. odstranění stávajících asfaltových a podkladních vrstev vozovky a následně ve vybudování nové konstrukce vozovky vzhledem k intenzitám na dané komunikaci (ZÚ-km 1,780) a z části z výměny krytu a recyklace podkladní vrstvy (km 1,780-KÚ). Voda z komunikace byla odvedena pomocí uličních vpusti, které jsou umístěny na krajích komunikace u silničních obrub. Podél obrub byl umístěn betonový krajník, který slouží jako odvodňovací proužek a má funkci jako zpomalovací psychologický prvek. Uliční vpusti jsou napojeny na zrekonstruovanou dešťovou kanalizaci a následně voda odvedena do přilehlé vodoteče Semický potok. Při rekonstrukci komunikace III/2722 se počítalo i s rekonstrukcí přechodů pro chodce a stávajících dvou autobusových zastávek autobusů. Zastávky byly řešeny jako zastávky v jízdním pruhu.

Zhotovitel stavby: Společnost Semice
Společník 1:
 MI Roads a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8,
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099
Společník 2:
 BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 43792553, DIČ: CZ43792553

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: IBH spol. s. r. o.
 
Cena stavby dle Smlouvy o dílo činila 71 971 115,50 Kč bez DPH, 87 085 049,76 Kč
 
Projekt byl financován z fondu SFDI NZ 2022.