Dokončení stavby III/11447 - křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438

6. 12. 2023

Dne 6.12.2023 byla ukončena a převzata stavba „III/11447 - křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438“.

Předmětem projektu byla realizace rekonstrukce silnice III/11447 v celkové délce cca 2282,75m. V rozsahu rekonstrukce komunikace, úpravy krajnic, odvodnění, oboustranné prohloubení a reprofilace silničních příkopů a nanesení hydroosevu. Dále byla provedena úprava hospodářských sjezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem, vyznačení vodorovného dopravního značení, výměna svislého dopravního značení a nové osazení směrových sloupků a svodidel.

 

Zhotovitel: STRABAG AG – odštěpný závod

TDS + BOZP: IPSUM CZ s.r.o.

Cena stavby včetně ZBV: 22 817 645,43 Kč s DPH

 

Projekt byl financován z fondu SFDI Národní zdroje.