Dokončení stavby II/611 Starý Vestec, propustek

4. 9. 2023
Dne 4. 9. 2023 byla ukončena a převzata stavba II/611 Starý Vestec, propustek.

Mostní objekt se nachází v obci Starý Vestec ve Středočeském kraji, okrese Nymburk, v blízkosti křižovatky přemosťované komunikace II/611 s komunikací II/272.
Účelem propustku je zajištění bezpečného převedení silnice druhé třídy II/611 přes vodoteč Semický potok.

Zhotovitel stavby: CTB a. s.
 
Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: IBH spol. s. r. o.
 
Cena stavby dle Smlouvy o dílo činila 8 292 664,76 Kč s DPH
 
Projekt byl financován z fondu SFDI NZ 2022.