Dokončení stavby II/608 Nové Ouholice – Nová Ves rekonstrukce

31. 8. 2023

Dne 31. 8. 2023 byla ukončena a převzata stavba „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves rekonstrukce.“
Předmětem akce byla stavební úprava vozovky stávající silnice II/608 v rozsahu zástavby obcí Nové Ouholice a Nová Ves cca v délce 2,2 km. Součástí projektu byla novostavba mostu ev. č. 608-011, stavební úprava mostu ev. č. 608-014, výstavba chodníků podél komunikace, nová dešťová kanalizace včetně retenční nádrže pro odvádění vody z povrchu komunikace a chodníků, přeložky IS, výsadba zeleně. 


Zhotovitel stavby:  Společnost Nové Ouholice – Nová Ves, BES – MI (BES s.r.o.).

Technický dozor investora: Společnost PGP/INFRAM.

Cena stavby dle Smlouvy o dílo činila 140 242 621,64 Kč s DPH.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.