Dokončení stavby II/331 Stará Boleslav, obchvat

30. 5. 2023
Dne 29.5.2023 byla oficiálně převzata stavba "II/331 Stará Boleslav, obchvat".

Záměrem stavby bylo vymístit silnici 11/331 z blízkosti ploch určených pro bydlení na okraj zastavěného území. Začátek úpravy je navržen u křižovatky silnic II/331, 11/610 a větve mimoúrovňové křižovatky dálnice DIO (exit 14), kde navazuje na výstavbu okružní křižovatky (v rámci podmiňující stavby), a trasa vede podél areálu Jaselských kasáren k ul. Třebízského (místní komunikace). Následně přeložka silnice 11/331 překračuje skládku zemin až ke km 1 ,365, kde je navržena další úrovňová křižovatka. Dále ke konci úpravy je trasa vedena po pozemcích převážně využívaných k zemědělským účelem. Trasa přeložky je vedena v souladu s územním plánem Města Brandýs nad Labem — Stará Boleslav.


Cena stavby dle posledních ZBV: 129 333 141,33 vč. DPH
Zhotovitel: Strabag a.s.
TDS: TES Consulting, s.r.o.
Projektant: Pontex, spol. s.r.o.
Financováno z IROP