Dokončení stavby II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – II b. etapa

7. 10. 2023

Dne 6. 10. 2023 byla ukončena a převzata stavba „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – II b. etapa“.

 

V rámci této etapy byl stávající most demolován a nahrazen novou konstrukcí. Došlo ke zvýšení zatížitelnosti a zlepšení směrového a šířkového řešení komunikace. Nově je součástí mostu i jednostranný chodník. V rámci rekonstrukce mostu byla provedena také rekonstrukce silnice II/237 v okolí mostu (až na pracovní spáry dané opravou v I. etapě stavby). Rozsah úpravy byl dán staničením km 19,110 – km 19,211 v dl. 101 m (vč.mostu). Mimo most došlo k zesílení konstrukce vozovky a ke zvýšení nivelety o 50 mm, tomu byla přizpůsobena i niveleta na mostě. Stavba probíhala za úplné uzavírky silnice II/237 v místě stavby. Oficiální objízdná trasa byla značena po dálnici D6 a sil. I/16 přes Řevničov.

 

Zhotovitel stavby: GKR STAVBY s.r.o.

 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: IBH spol. s. r. o.

 

Cena stavby dle Smlouvy o dílo činila 17 562 109,94 Kč s DPH

 

Projekt byl financován z fondu SFDI NZ 2022.