Dokončení stavby II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla

31. 5. 2023

Dne 31.5.2023 byla ukončena a převzata stavba „II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici“ – dokončení díla.

Předmětem projektu byla oprava mostu, jeho uvedení do odpovídajícího technického stavu a zvýšení jeho zatížitelnosti.

 

Zhotovitel: Stavební firma HOBST, a.s.

TDS + BOZP: SGS+IBH KSUS

Cena stavby včetně ZBV: 18 341 032,50 Kč s DPH

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.