Dokončení stavby II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, I. etapa

7. 8. 2020


Dne 31. 7. byla oficiálně dokončena a převzata stavba v režimu předčasného užívání II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, I. etapa - přímé úseky.

 

Jedná se o rekonstrukci silnice II/112 v délce cca 2,28 km, kde bylo v úseku od křižovatky se silnicí III/1121 po křižovatku se silnicí II/111 provedeno zesílení asfaltového souvrství a v druhém úseku od křižovatky II/111 po železniční přejezd provedena nová konstrukce vozovky včetně odvodnění pláně. V rámci projektu bylo obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení a na směrové sloupky byly doplněny plašiče zvěře.

 

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

TDS+BOZP: VPÚ Deco, nově součástí PUDIS a.s.

PD + AD: Sweco hydroprojekt a.s.

 

Cena díla dle SoD: 39 575 415,83 Kč, probíhá administrativní řešení dodatku a ZBV.

Projekt je spolufinancován EU.