Dokončení stavby II/110 Sázava, most ev. č. 110-008

3. 4. 2024
Dne 02.04.2024 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/110 Sázava, most ev. č. 110-008“.

V rámci akce proběhla kompletní rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 110-008, který převádí silnici II/110 přes řeku Sázavu. Byla provedena demolice stávajícího mostu včetně spodní stavby a následná výstavba nového objektu. Nový most má shodné délkové a šířkové parametry jako most původní. Při návrhu nového mostu byl zohledněn požadavek nezasahovat spodní stavbou mostu do prostoru obnoveného koryta a co nejméně zasahovat do budovaných protipovodňových opatření. Most byl proto navržen a vybudován jako čtyřpolový se zvýšeným podhledem nosné konstrukce. Při rekonstrukci mostu č. 110-008 bylo nutné vybudovat provizorní most přes Sázavu přes kterou byl směrován veškerý provoz.


Zhotovitel: Společnost Sázava, most

Zastoupena vedoucím společníkem: Společnost T.A.Q. s.r.o.


Technický dozor stavebníka: RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA

s vedoucím společníkem : SAFETY PRO s.r.o.


Cena díla činí: 88 000 599,96 Kč bez DPH

Cena díla bude upřesněna po uzavření všech potřebných změn.