Dokončení stavby II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

15. 11. 2023

Dne 15. 11. 2023 byla oficiálně převzata stavba „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“. Následně 21.11.2023 proběhlo slavnostní otevření.

 

Předmětem projektu byla výstavba severního obchvatu Jílového u Prahy v délce 1,6 km jako komunikace II/105 v nové trase napojení na stávající silnice II/104 a II/105 okružními křižovatkami. V rámci stavby obchvatu byly také realizovány chodníky podél komunikace, veřejné osvětlení, autobusové zastávky, pro snížení hluku instalovány protihlukové stěny, vybudována nová dešťová kanalizace včetně retenčních nádrží pro odvodnění komunikace a chodníků a přeložky IS. Jedná se o stavbu související s plánovanou výstavbou D3, tedy se jedná o budoucí přivaděč k této dálnici.

 

Zhotovitelé stavby: IMOS Brno, a.s.

                                   PSN DS a.s.

                                   Froněk spol. s.r.o.

 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT, a.s.

 

Cena stavby dle Smlouvy o dílo činila 150 513 005,98 Kč s DPH

 

Projekt byl financován z fondu SFDI Účelové dotace.