Dokončení stavby II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

7. 12. 2022

Dne 6.12.2022 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie“.

 

Předmětem opravy bylo odstranění havárií na silnici II/101 v úseku „Břežanské údolí“. Proběhla rekonstrukce mostu ev. č.  101-011, opěrné zdi v délce celkem 310m, sanace skalního svahu v délce cca 60m a oprava silnice II/101 v úseku havárií a to v délce 435m.

 

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Technický dozor stavebníka:

IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG

Se společníkem BUNG CZ s.r.o.

Cena díla činí:

 71 151 844,94 Kč bez DPH

Cena bude navýšena po uzavření dodatku k SOD.

Termín realizace projektu:

Do 9 měsíců od předání staveniště zhotoviteli