Dokončení stavby II/101 Brandýs nad Labem – přeložka, I. Etapa – Část obchvat Zápy

2. 5. 2023

Dne 28. 4. 2023 byla oficiálně převzata do předčasného užívání stavba II/101 Brandýs nad Labem – přeložka, I. Etapa  – Část obchvat Zápy. Na stavbě budou ještě dokončeny drobné nedodělky.

Vlastní část 1 I. etapy přeložky (obchvat městyse Zápy) začíná připojením okružní křižovatkou na silnici III/0103 Radonice - Zápy. Zde by mělo v budoucnu navazovat pokračování silnice II/101, které dotvoří obchvat Brandýsa nad Labem ve směru k silnici II/610 (část 2 I. etapy) a dále ve směru na Kostelec nad Labem a Neratovice (2. etapa obchvatu). Přeložka prochází přibližně jihovýchodním směrem a napojuje se na stávající silnici II/101 za městysem Zápy ve směru na Mstětice.

Připojení na stávající mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D10 je řešeno komunikací vedenou v souběhu s dálnicí D10, která bude pokračováním silnice II/245 a vychází z výše uvedené okružní křižovatky. Na stávající silnici II/101 u mimoúrovňového křížení s D10 se připojuje další okružní křižovatkou.

Šířková úprava hlavní trasy je navržena v kategorii S 9,5/80, připojení k D10 v kategorii S 7,5/50. Součástí obchvatu jsou i protihluková opatření v délce 571 metrů (jižní část obchvatu) a 819 m na západní části obchvatu (podél dálnice D10). Protihluková stěna má výšku 4 – 6 metrů, v některých místech kvůli vedení vysokého napětí je snížena až na 3m.

 

Délka I. Etapy 1. část (obchvat Záp): cca 2,5 km

Zahájení stavby: 2. 3. 2020

Cena stavby dle posledních ZBV (zatím nepodepsané): 319 327 285,15 Kč s DPH

Zhotovitel: Strabag a.s.

TDS: SGS Czech Republic s.r.o.

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Financováno z IROP.