Dokončená stavba „II/268 okružní křižovatka s větví D10“

27. 5. 2022
Dne 27.05.2022, byla dokončena stavba s názvem „II/268 okružní křižovatka s větví D10“.  Jedná so o přepracování stávající průsečné křižovatky na komunikaci II/268, jenž byla nehodovou lokalitou, na křižovatku okružní. Okružní křižovatka je navržena tak, aby v co největší míře využila stávajících zpevněných ploch a aby umožnila napojení 5ti komunikací.
 

Zhotovitelem je společnost COLAS CZ, a.s.

TDS+ BOZP IBR Consulting, s.r.o.