Dokončená stavba II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice a II/112 mosty u obcí Dobříčkov a Jemniště

15. 12. 2020Dne 15. 12. byla úspěšně dokončena stavba II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70 - 9,48, která byla realizována současně se stavbou II/112 mosty ev. č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště

 

Byla provedena oprava vozovky silnice II/112 s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně včetně sanace pláně a krajnic, obnova a doplnění trvalého dopravního značení a svodidel.

Dále byly provedeny stavební úpravy mostů ev. č. 112-007, 112-009 a 112-010 spočívající v jejich nahrazení novými prefabrikovanými železobetonovými konstrukcemi stejného tvaru. Současně došlo k odláždění strmých svahů a zpevnění koryta potoků dlažbou z lomového kamene.

 

Zhotovitel: sdružení BES – COLAS (BES s.r.o. + COLAS CZ, a.s.)

TDS: SUDOP Praha a.s.

PD + AD: Atelier PROMIKA s.r.o.

Cena díla: 94 486 572,55 Kč s DPH (bude ještě upravena na základě schvalovaných ZBV)

Stavba trvala 6 měsíců a byla spolufinancována z fondů Evropské unie.