Žádost o náhradu škody na vozidle

Řidiči mají možnost požádat prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje o náhradu škody na svém vozidle. Nárok na odškodnění bude podle konkrétních podmínek posouzen, případně odškodněn.

Žádost o náhradu škody je nutné zaslat na adresu majetkového správce silniční sítě:
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11  150 21  Praha 5

Žádost o náhradu škody musí obsahovat:

 

  • potvrzení o účasti na dopravní nehodě (škodní událost) nebo záznam o dopravní nehodě (formulář pojištovny) se záznamem PČR o odložení podle § 58 odst.3 písm.b zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích včetně pořízené fotodokumentace v případě, že případ vyšetřoval příslušný útvar Policie České republiky
  • v případě, že dopravní nehoda (škodní událost) nebyla nahlášena PČR je nutné vyplnit "Záznam o dopravní nehodě" - (formulář) - viz. novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích provedenou zákonem č. 274/2008 Sb.
  • záznam o dopravní nehodě (formulář) doplnit o poškozené části vozidla - nejlépe foto (díly karoserie, pneu, disk atd.)
  • fotokopii technického průkazu od vozidla
  • fotodokumentaci místa události - komunikační závady
  • specifikaci místa události - číslo konkrétní silnice (staničení místa události, místní název, mapka apod.)
  • příslušný doklad (faktura apod.) o opravě poškozených dílů vozidla
  • vhodné je doplnit žádost o náhradu škody o případné svědky události
  • uvedení osobního bankovního účtu pro případ uznání finanční úhrady za vzniklou škodní událost
  • další relevantní informace k pojistné události