Zahájení stavební práce na akci „II/112 v úseku Zdislavice – hranice Středočeského kraje“.

30. 3. 2020

 Dne 16.3.2020 byly zahájeny stavební práce na akci „II/112 v úseku Zdislavice – hranice Středočeského kraje“.

Předmětem projektu je řešení rekonstrukce silnice II/112. Jelikož se jedná o liniovou stavbu v délce 11,281 km, byla stavba rozdělena na 6 stavebních objektů. Vzhledem k charakteru oprav nebudou nepříznivě ovlivněny odtokové poměry, naopak dojde k jejich zlepšení vlivem pročištění a reprofilace stávajících příkopů.

 

V rámci rekonstrukce dojde k opravě několika propustků. Na základě diagnostického průzkumu vozovky byla navržena výměna konstrukčních vrstev vozovky.  U stávajících mostů není navržena výměna konstrukčních vrstev komunikace, ale pouze obrusné vrstvy.

 

 

Místo stavby

Začátek úseku je stanoven v blízkosti průsečné křižovatky (Zdislavice/Pravonín) v provozním staničení km 27,221. Konec úseku je stanoven v blízkosti stykové křižovatky (Křešín) v provozním staničení km 38,535.

Doba realizace díla:

15 měsíců

Cena díla:

146 327 588,88 Kč bez DPH, 177 056 382,55 Kč včetně DPH, Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

TDS+BOZP:

SGS Czech Republic, s.r.o.

 

PROJEKT „II/112 v úseku Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.