Zahájení stavby „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“

25. 11. 2021

Dne 25. 11. 2021 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“. Součástí projektu jsou i novostavby třech okružních křižovatek a mostu ev. č. 2365-2.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s.

Technický dozor zhotovitele vykonává společnost IBR Consulting. 

Cena stavby podle smlouvy činí 146 426 584,01 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 24 měsíců.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.