Zahájení stavby II/335 Stříbrná Skalice, průtah

23. 3. 2021

Dne 23.03.2021 byly zahájeny stavební práce na akci „II/335 Stříbrná Skalice, průtah“. Předmětem projektu je oprava vozovky silnice II/335 v průtahu obce Stříbrná Skalice. Jedná se o opravu stávající komunikace ve stávající trase s úpravou příčného uspořádání (především rozšíření v obloucích a rozšíření komunikace v dílčích úsecích, kde je to technicky a majetkoprávně možné) a lokálními úpravami nivelety v podobě narovnání nivelety a zesílení konstrukce vozovky. Součástí díla je dále oprava dvou mostních objektů ev. č. 335-007 a 335-008, výstavba dvou opěrných zdí, oprava odvodnění a realizace bezpečnostních prvků.


Zhotovitel: sdružení společností B E S s.r.o. a Metrostav Infrastructure a.s.

Cena díla: 79 017 385,98 Kč s DPH.

Doba zhotovení díla dle SoD: do 14 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

 

PROJEKT „II/335 STŘÍBRNÁ SKALICE, PRŮTAH“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.