Zahájení stavby II/272 Lysá nad Labem, průtah

21. 9. 2020
Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/272 v úseku provozního staničení km 16,007 – 16,570. Jedná se o dopravní trvalou stavbu, kde stávající využití nebude změněno.

 

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

 

Technický dozor stavby: SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř. Kr.

 

Doba realizace projektu: 8 měsíců

 

Předpokládaná cena stavby: 71 912 593,26 Kč

 

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.