Zahájení realizace stavby II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

13. 9. 2021

Dne 13. 9. 2021 byla zahájena realizace stavby II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy. Stavba by měla být hotova do 21 měsíců.

Předmětem tohoto projektu je novostavba Severního obchvatu Jílového u Prahy jako komunikace II/105 v nové trase s napojením na stávající silnice II/104 a II/105 okružní křižovatkou.

 

TDS: Pragoprojekt, a.s.

Zhotovitel: „Společnosti pro II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“

Projektant: Pragoprojekt, a.s.

Cena stavby: 150 513 005,98 Kč s DPH z toho Město Jílové u Prahy 22 774 223,43 Kč s DPH