Zahájení realizace projektu „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba.“

22. 3. 2021Dne 22. 3. 2021 byla zahájena realizace projektu „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba.“

Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor zhotovitele vykonává společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

Cena projektu dle smlouvy činí 127 769 634,26 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 15 měsíců.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.