Projekt II/102 Chotilsko, most ev. č. 102-019

14. 4. 2023


Název projektu: II/102 Chotilsko, most ev. č. 102-019

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0016793

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je náhrada stávajícího mostu novým mostem. Stávající most je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, která bude spočívat v jeho demolici a následné výstavbě nového mostu v původní poloze. V rámci rekonstrukce  bude vyčištěno a upraveno koryto pod mostem, což sníží nebezpečí poškození mostu při případných povodních. Dále dojde k zřízení chodníkové římsy pro zajištění přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace a díky rekonstrukci dojde k zvětšení půdorysné plochy pro plynulejší provoz na mostě.

 

Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti.

 

PROJEKT „II/102 CHOTILSKO, MOST EV.Č. 102 -019 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.