Předání staveniště stavby II/112 Domašín – Zdislavice.

20. 7. 2020
Dne 15. 7. 2020 bylo předáno staveniště stavby II/112 Domašín – Zdislavice.

 

Projekt řeší povrchovou úpravu silnice II/112 mezi mostem ev. č. 112-015 a křižovatkou se sil. II/127, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 17,927 a na KÚ v km 27,014. Silnice v tomto provozním staničení prochází obci Domašín, městem Vlašim a obcemi Bolinka a Bolina.

Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického průzkumu a s tím související úpravy, jako je obnova obrubníků, obnova odvodnění vozovky do stávajících silničních příkopů, pročištění příkopů v celém řešeném úseku, rozšíření a úprava nezpevněných krajnic, výměna a doplnění svodidel, rekonstrukce propustků, případně jejich celková výměna, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

 

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP

TDS + BOZP: SGS-IBH_TDI

PD+AD: PRAGOPROJEKT a.s.

Cena stavby: 162 559 536,94 Kč s DPH

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.