Předání staveniště "Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně"

21. 7. 2021
Dne 1.7.2021 bylo předáno staveniště na akci "Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně". Předmětem stavby je přestavba stykové křižovatky v obci Postřižín, součástí akce je úprava odvodnění komunikace, přeložka vodovodu, výstavba parkovacího stání v ulici Pražská okres Mělník.


Zhotovitel: COLAS, a.s.

TDS+BOZP: PUDIS a.s.

Náklady dle SoD: 15 249 736,67 Kč s DPH

 

Stavba je financována z národních zdrojů – ze Státního fondu dopravní infrastruktury