Předání staveniště "III/11434 Přibyšice – křižovatka III/10614"

19. 7. 2021

Dne 19. 7. 2021 bylo předáno staveniště na akci "III/11434 Přibyšice – křižovatka III/10614". Stavba začíná v obci Přibyšice, prochází obcí Vatěkov a končí na křižovatce s komunikací III/10614. Celkový opravovaný úsek je dlouhý cca 3,8 km. Jedná se o údržbové práce, kdy dochází k opravě vozovkového souvrství stávající komunikace, převážně za využití recyklace za studena. Dále bude řešena oprava trhlin po odfrézování vozovky, seříznutí a úprava krajnic a reprofilace příkopů společně s čištěním propustků.

 

Zhotovitel: B E S s.r.o.

TDS+BOZP: PUDIS a.s.

AD: AFRY CZ s.r.o.

Náklady dle SoD: 29 485 958,54 Kč s DPH

 

Stavba je financována z národních zdrojů – ze Státního fondu dopravní infrastruktury.