Předání staveniště „II/329 x II/611 Poděbrady - Přední Lhota, okružní

31. 1. 2022 

Dne 31. 1. 2022 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/329 x II/611 Poděbrady - Přední Lhota, okružní křižovatka.“ Projekt řeší úpravu stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní.

Zhotovitelem stavby je společnost SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Technický dozor zhotovitele vykonává společnost SUDOP PRAHA a.s. (KOMOVIA s.r.o.).

Cena stavby podle smlouvy činí 19 166 400,00 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 4 měsíce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.