Předání staveniště II/273 Nebužely - Mšeno

11. 4. 2022
Dne 11.04.2022 bylo zhotoviteli předáno staveniště k akci II/273 Nebužely - Mšeno. 


Jedná se o opravu stávající komunikace II. třídy č. 273 mezi Nebužely a Mšenem. Předmětný úsek délky 3,914 km je situován na stávajícím silničním pozemku. Začátek úseku je za železničním přejezdem P3032 (273-007) v km 0,000 (provozní staničení km 11,543) a konec úseku je v km 3,914 (provozní staničení km 15,441). Předmětem akce je oprava komunikace technologií recyklace za studena na místě, obnova nezpevněných krajnic a pročištění odvodnění a vybavení komunikace formou souvislé údržby.
Zhotovitel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

 

Technický dozor stavebníka:

SGS+IBH KSÚS 

Cena díla činí:

 44 102 864 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:

Do 10 měsíců od předání staveniště zhotoviteli