Předání staveniště II/272 Litol, rekonstrukce

27. 8. 2020


Dne 25. 8. 2020 bylo předáno staveniště na akci "II/272 Litol, rekonstrukce".

Jedná se o rekonstrukci silnice II/272 v části Lysé nad labem - Litol. Bude rekonstruován úsek od ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici. Součástí rekonstrukce je i úprava chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích stání, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění komunikace), veřejného osvětlení v této části Litole a rovněž rekonstrukce mostu přes Litolskou svodnici. Stavba je řešena jako sdružená investice Středočeského kraje a města Lysá nad Labem, přičemž město provádí ještě rekonstrukci kanalizace včetně ČSOV.


Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol (Zepris s.r.o. + SWIETELSKY stavební s.r.o.)
TDS + BOZP: SUDOP GROUP TDI
PD + AD: Pragoprojekt a.s. (komunikace) + Aquion (kanalizace)
Cena díla : 142 651 001,63 Kč s DPH


Spolufinancováno EU.