Předání staveniště II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – II b. etapa

27. 2. 2023

 

V rámci této etapy bude stávající most demolován a nahrazen novou konstrukcí. Dojde ke zvýšení zatížitelnosti a zlepšení směrového a šířkového řešení komunikace. Nově bude součástí mostu i jednostranný chodník. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena také rekonstrukce silnice II/237 v okolí mostu (až na pracovní spáry dané opravou v I. etapě stavby). Rozsah úpravy je dán staničením km 19,110 – km 19,211 v dl. 101 m (vč.mostu). Mimo most dochází k zesílení konstrukce vozovky a ke zvýšení nivelety o 50 mm, tomu je přizpůsobena i niveleta na mostě. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/237 v místě stavby. Oficiální objízdná trasa bude značena po dálnici D6 a sil. I/16 přes Řevničov.

 

Zhotovitel:

GKR STAVBY s.r.o.

 

Technický dozor stavebníka + koordinátor BOZP:

IBH spol. s. r. o.

 

Cena díla činí:

14 514 140,45 Kč bez DPH

 

Termín realizace projektu:

Do 8 měsíců od předání staveniště zhotoviteli