Předání staveniště "II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042přes Huťskou ulici"

9. 8. 2021
Dne 6. 8.2021 bylo předáno staveniště na akci „II/118 Kladno, oprava mostu ev.č. 118-042 přes Huťskou ulici“.

Účelem stavby je oprava stávajícího mostu vyvolaná nevyhovujícím stavem stávající konstrukce. Cílem opravy mostu je jeho uvedení do odpovídajícího technického stavu a zvýšení jeho zatížitelnosti. Předmětem stavby je kompletní odstranění stávajícího vybavení a vozovkového souvrství mostu, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, výměna dilatačních závěrů a nové vozovkové souvrství s novým vybavením mostu.

 

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

TDS + BOZP: SGS-IBH_TDI

Náklady dle SoD: 18 921 683,35 Kč s DPH

Termín dokončení stavby je 8 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

 Projekt je spolufinancován evropskou unií.