Předání staveniště II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie

7. 3. 2022
Dne 07. 03. 2022 proběhlo předání staveniště zhotoviteli k akci „II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie“

Předmětem opravy je odstranění havárií na silnici II/101 v úseku „Břežanské údolí“. Odstranění havarijních objektů se skládá se čtyř částí - rekonstrukci mostu ev. č.  101-011, opěrné zdi v délce celkem 310m, sanace skalního svahu v délce cca 60m a oprava silnice II/101 v úseku havárií a to v délce 435m.

Zhotovitel:
Skanska a.s.
Technický dozor stavebníka:
IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG
Se společníkem BUNG CZ s.r.o.
Cena díla činí:
 54 776 990,56 Kč bez DPH
Termín realizace projektu:
Do 9 měsíců od předání staveniště zhotoviteli