předání stavby III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos

17. 3. 2022

Dne 17. 03. 2022 byl zhotoviteli předán k realizaci most ev. č. 2769-1, který je veden přes dálnici D10. Stavba zahrnuje kompletní výměnu mostní konstrukce včetně rozšíření pro budoucí převedení cyklostezky (rozšíření násypových svahů, výstavba opěrné zdi) a opravu vozovky na předpolích. Jedná se o náhradu stávajícího třípolového silničního mostu novým třípolovým mostem. Rozsah nové konstrukce je podobný konstrukci původní, šířka mostu byla zvětšena pro budoucí převedení cyklostezky na jeho pravé římse. Polohové i výškové řešení převáděné komunikace je prakticky shodné se stávajícím stavem. Překračovaná komunikace zůstává beze změn. Nová konstrukce má menší délku přemostění a větší délku pole, kterým překračuje dálnici D10.

 

Zhotovitelem stavebních prací je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

TDS a BOZP zde vykonává společnost IBR Consulting, s.r.o.

Cena stavebních prací činí: 69 100 586,66 Kč s DPH + stavební objekty města (cyklostezka) 6 994 357,01 Kč s DPH

Předpokládaná doba trvání bude do 32 týdnů

 

Stavba je realizovaná z fondů SFDI.