Kolaudace stavby Rekonstrukce mostů III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1 a III/2761 Ma

1. 10. 2022
Dne 30.9.2022 proběhla kolaudace stavby Rekonstrukce mostů III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1 a III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2.


Předmětem stavby byla rekonstrukce mostů ev.č 2761-1 a ev.č. 2761-2 a přilehlé části komunikace III/2761 v obci Malá Bělá. Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

 

Technický dozor stavebníka:

Bc. Martin Mydlář 

Cena díla činí:

 22 746 427,25 Kč s DPH (cena bude upravena po uzavření dodatku č.2)

Termín realizace projektu:

Do 8 měsíců od předání staveniště zhotoviteli