Kolaudace stavby II/273 Nebužely - Mšeno

23. 9. 2022
Dne 20.09.2022  kolaudace stavby II/273 Nebužely - Mšeno. 


Jednalo se o opravu stávající komunikace II. třídy č. 273 mezi Nebužely a Mšenem. Předmětný úsek délky 3,914 km je situován na stávajícím silničním pozemku. Začátek úseku je za železničním přejezdem P3032 (273-007) v km 0,000 (provozní staničení km 11,543) a konec úseku je v km 3,914 (provozní staničení km 15,441). Předmětem akce byla oprava komunikace technologií recyklace za studena na místě, obnova nezpevněných krajnic a pročištění odvodnění a vybavení komunikace formou souvislé údržby.
Zhotovitel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

 

Technický dozor stavebníka:

SGS+IBH KSÚS 

Cena díla činí:

 47 064 107,22 Kč s DPH

Termín realizace projektu:

Do 10 měsíců od předání staveniště zhotoviteli