III/1024 Řitka, most přes D4, 1024-1

9. 10. 2019

Dne 14. 10. 2019 bude zahájena realizace projektu „III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1".

Zhotovitelem projektu je firma „EDIKT a.s.“ a technický dozor zhotovitele vykonává ,,SGS-IBH_TDI". Cena projektu podle smlouvy činí 42 030 334,97 Kč vč. DPH a doba realizace díla je plánována na 7 měsíců. Rozsah stavby je definován potřebou nahradit stávající nevyhovu­jící mostní objekt novým silničním mostem, který převede silnici kategorie S7,5/50. Stavba těsně sousedí se stavbou dvou okruž­ních křižovatek před začátkem úpravy a za koncem úpravy. Roz­sah stavby byl definován v koordinaci s projektantem sousední stavby. Výstavba proběhne za vyloučeného provozu, bude zřízena objízdná trasa.

Projekt je financován SFDI.

Most Řitka ev.č. 1024 – 1 přes D 4 se bude snášet ve dnech 19-20.10. 2019 v nočních hodinách při plné uzavírce dálnice D4.