II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa

29. 3. 2021

Zájmové území stavby se nachází na silnici II/331 v úseku provozního staničení 13,943 – 18,470. Začátek stavby je umístěn v blízkosti křižovatky se silnicí III/24417. Konec úpravy je stanoven v křižovatce s ulicí Josefa Truhláře. Stavba řeší stavební úpravu (rekonstrukci) stávající pozemní komunikace, silnice II. třídy č. 331 a to jak v průjezdních úsecích obce Borek a Stará Boleslav. Rekonstrukce bude provedena dvěma rozdílnými úpravami a to recyklací stávající vozovky a kompletní rekonstrukcí.
Součástí stavby je i obnova a doplnění odvodňovacích zařízení silnice. V průjezdním úseku
obce Borek bude doplněn pár autobusových zastávek včetně přístupového chodníku, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Stavba autobusových zastávek navazuje na stavbu „Autobusové zastávky v obci Borek“ pro kterou je vydáno územní rozhodnutí. Součástí stavby je i přechodné a trvalé dopravní značení.

Zhotovitel: M. SILNICE, a.s.

TDS: SGS Czech Republic, s.r.o.

PD+AD: Pontex spol. s r.o.

Cena stavby: 80 581 160,24 Kč vč. DPH

Akce je financována z fondů EU (IROP).