II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212

11. 4. 2023

Dne 11. 4. 2023 bylo předáno staveniště a zahájena realizace projektu „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212.“  Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s. Technický dozor investora vykonává společnost KOMOVIA s.r.o. Předmětem akce je propojení silnice II/272 a III/27212, novostavbu bude převážně využívat tranzitní doprava, která bude směřovat na veřejnou skládku a do prostoru průmyslové zóny Benátek nad Jizerou. Vybudováním spojky se významně odlehčí doposud značně zatěžované části města od tranzitní i osobní dopravy, která od dálnice D10 využívala tuto část města.
Dojde ke zklidnění komunikace procházející obytnou částí města, kde neustále dochází k zatěžování obyvatel exhalacemi a nadměrným hlukem z těžké nákladní dopravy.

 Cena stavby podle smlouvy činí 93 079 457,59 Kč vč. DPH.

Doba realizace díla je plánována na 17 měsíců.

Projekt je financován z Plánu investic SK.