II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy

21. 4. 2020II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy

 

Jedná se o první část první etapy obchvatu Brandýsa nad Labem, jejíž délka činí 1,675 km. Tato část obchvatu začíná připojením okružní křižovatkou na silnici III/0103 Radonice – Zápy, kde bude navazovat další část obchvatu. Přeložka silnice končí jihovýchodním směrem za městysem Zápy ve směru na Mstětice. Z okružní křižovatky vychází také souběžná komunikace s D10, jež zajišťuje napojení obchvatu na mimoúrovňové křížení s touto dálnicí. Hlavní trasa je navržena v kategorii S 9,5/80.

 

Zahájení stavby: 2. 3. 2020

Předpoklad trvání stavebních prací: 22 měsíců dle SoD

Předpokládané stavební náklady: 285 851 375 Kč s DPH

Financováno z EU - ITI

Zhotovitel: STRABAG a.s.

TDS: sdružení SGS-IBH_TDI (realizuje SGS)

PD: Pontex s.r.o