Dokončení stavby ll/121 Votice, ul. Husova

4. 12. 2023

Dne 4.12.2023 byla ukončena a převzata stavba „II/121 Votice, ul. Husova“.

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající komunikace II/121 a III/12148, výstavba nových chodníků a nástupiště autobusové zastávky, dále výstavba nové společné stezky pro chodce a cyklisty mezi železniční stanicí Votice a centrem města. Součástí rekonstrukce komunikace II/121 ul. Husova byla dále výměna stávajícího vodovodního řadu a přípojek.

 

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

TDS + BOZP: BUNG CZ s.r.o., QS-B s.r.o.

Cena celkem: 95 940 631,17 Kč s DPH (podíl KSUS – 48 447 527,14 Kč s DPH, podíl Města Votice – 47 493 104,03 Kč s DPH)

 

Projekt byl financován z fondu SFDI Národní zdroje.