Dokončení stavby „III/11437 Bystřice - Nesvačily.“

31. 5. 2022
Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice v úseku od obce Nesvačily u Bystřice a sjezdem MÚK Bystřice u Benešova, včetně odvodnění, sanací propustků a rekonstrukcí stávajících hospodářských sjezdů. 

Zhotovitelem stavby byla společnost SKANSKA a.s.

Technický dozor investora prováděla společnost CS road construction s.r.o.

Cena stavby činila 11 797 063,93 Kč s DPH.