Dokončení stavby III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

27. 7. 2021

 

Dne 15.7.2021 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic“.

 

Předmětem akce jsou údržbové práce na silnici III/0311 a to v celé délce její trasy od křižovatky na silnici III/6031 v Pyšelích až do místní části Zaječice a dále na silnici III/0312 a to opět v celé její délce trasy od křižovatky se silnicí III/0311 v Zaječicích až po průsečnou křižovatku na silnici III/6031 a III/3352 před nadjezdem trasy silnice I/3 na MÚK Senohraby. Byla provedena oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova propustků a doplnění vodorovného dopravního značení.

 

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor stavebníka:

REALSTAV MB, spol. s r.o.

Cena díla činí:

 41 698 548,02 Kč bez DPH

Cena bude navýšena po uzavření dodatku k SOD.

Termín realizace projektu:

Do 20  týdnů od předání staveniště zhotoviteli.