Dokončení stavby „II/329 x II/611 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka.“

23. 9. 2022
Dne 23.9.2022 byla ukončena a převzata stavba „II/329 x II/611 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka.“

Zhotovitelem stavby byla společnost SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Technický dozor investora prováděla společnost KOMOVIA s.r.o.

Cena stavby činila 21 311 772,47 Kč s DPH.

Předmětem projektu byla novostavba okružní křižovatky v místě původní stykové křižovatky komunikací II/329 a II/611.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.