Dokončení stavby II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření

11. 9. 2020

Dne 7.9.2020 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření“.

Rekonstrukce spočívala v opravě cca 20 m zdi od mostního přejezdu pro kolejní dopravu směrem na Hořovice. Nově vznikla cca 6 metrová betonová opěrná zeď.  Nad nově vybudovanou zdí došlo k obnově vozovky. Na zdi je osazena římsa a ocelové zábradlí se svislou výplní. Dále na zbylém úseku mezi mosty byla zbudovaná nová římsa a osazeno nové zábradlí. V úseku od mostu k Buzuluku ve směru na Komárov, bylo podél Červeného potoku osazeno silniční svodidlo.

 

Zhotovitel:

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Technický dozor stavebníka:

MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ

Vedoucí společník: společnost SHP TS s.r.o.

Cena díla činí dle SOD:

 9 903 145,29 Kč bez DPH

Cena bude navýšena po uzavření dodatku k SOD.