Dokončení stavby II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

1. 10. 2020Dne 30. 9. 2020 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice“.

 

Předmětem stavby byla demolice a výstavba nového mostu ev.č. 112-035 před obcí Čechtice. Most je založen na vrtaných pilotách. Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová rámová konstrukce. Křídla objektu jsou vetknuta do rámu a jsou vybetonována zároveň s ním. Příčný sklon mostovky je střechovitý. Součástí rekonstrukce je oprava vozovky včetně nových svodidel. Celková šířka vozovky na mostě je 7,50m.

 

Zhotovitel:

AZ SANACE a.s.

Technický dozor stavebníka:

SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.

Cena díla činí:

6 648 488,63 Kč bez DPH

Cena bude snížena po uzavření dodatku č.1

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

 „II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.