Dokončení stavby II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054.

26. 8. 2021

Dne 26. 8. 2021 byla dokončena akce II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054. Záměrem tohoto projektu byla rekonstrukce stávajícího mostního objektu na silnici II/101 v obci Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Stávající mostní objekt byl vyměněn za nový rámový most z monolitického železobetonu. Součástí rekonstrukce mostu je úprava přilehlých svahů a dna koryta Zákolanského potoka a dále rekonstrukce krytu vozovky na mostě a jeho blízkém okolí. Mostní objekt slouží pro převedeni komunikace II/101 přes Zákolanský potok.

 

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s.

TDS: Fram consult a.s.

PD+AD: AFRY CZ s.r.o. (dříve AF-cityplan s.r.o.)

Stavební náklady: 20 734 802 Kč s DPH (bude ještě upřesněno na základě řešeného ZBV)

Financováno z IROP