Dokončení stavby „II/101 Jesenice, obchvat - II. etapa

30. 6. 2022

Zhotovitelem stavby byla společnost EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor investora prováděla společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

Cena stavby činila 150 000 000,00 Kč s DPH.

Novostavba obchvatu řeší složitou dopravní situaci v Jesenici u Prahy, kdy většina současné dopravy vede centrem města. Kromě tohoto dopravního přínosu má tato přeložka velký vliv na zlepšení životního prostředí v Jesenici, neboť bude redukovat negativní vlivy dopravy na obyvatele města. Na většině délky obchvatu jsou instalovány protihlukové stěny, povrch komunikace je realizován nízkohlučným asfaltem.

Délka obchvatu je 1410 metrů, stavba byla dokončena 2 měsíce před původním předpokládaným termínem.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.